Eigen ontbindingsverzoek van werknemer vanwege verwijdering uit Whatsapp-groep en verbod op betreden werkvloer. Waarom een dergelijk verzoek? Je kan als werknemer toch altijd je arbeidsovereenkomst opzeggen? Wat zijn de risico’s en ontsnappingsmogelijkheden voor de werknemer in dit geval? Hoe zit het daarnaast met de arbeidsovereenkomst van een werknemer die na een discussie over het dragen van een mondkapje in een emotionele bui haar arbeidsovereenkomst schriftelijk heeft opgezegd? Einde arbeidsovereenkomst of toch niet ? En had haar werkgever beter onderzoek moeten verrichten naar de wil van de werkneemster om daadwerkelijk tot beëindiging over te gaan? Kijk snel naar het Arbeidsrechtjournaal van deze week, gepresenteerd door Jeroen Schipperen.