Een verplichte zelftest voor werknemers, weigering is schorsing zonder loon! En grijs gebied, wat is de ontslaggrond in dit geval? Disfunctioneren of verwijtbaar handelen?

Deze week in het Arbeidsrechtjournaal door Gite Bright-van der Sluis!

Rijppaert & Peeters Advocaten