Betaald bijklussen 🔨 door werknemer tijdens ziekte 🤒  is direct ontslag zonder opzegtermijn en vergoeding 💶 ? En mailen of downloaden modellen 📈 werkgever na tekenen vaststellingsovereenkomst 📝 is schending geheimhouding dus boete 🚫?

Deze week in het arbeidsrechtjournaal door Gite Bright – van der Sluis 🎥