Is de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door het arbeidsconflict, of toch andersom?!

Deze vraag kostte de werkgever van een werknemer met Autisme Spectrum Stoornis een billijke vergoeding van € 100.000,00 bruto