Ook de zelfstandigenverklaring krijgt geen vervolg. Wel komt de webmodule – waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers zelf kunnen toetsten of sprake is van een dienstbetrekking – waarschijnlijk dit najaar in pilot-vorm online.